Bebrusynė

Rezervacijos taisyklės

Online rezervacijos užsakymo taisyklės:

I. Rezervavimo procesas Online

Rezervavimas pasinaudojant rezervavimo sistema atliekamas taip:
1. Klientui suteikiama galimybė rinktis labiausiai patinkančias stovyklavietes iš tuo metu laisvų stovyklaviečių.
2. Klientas gali pasirinkti terminą kiekvienai pasirinktai stovyklavietei ir pridėti į pirkinių krepšelį
3. Baigus rinktis stovyklavietes ir norimas rezervuoti datas – pereinama prie asmens, rezervuojančio stovyklavietes, duomenų užpildymo.
4. Užpildęs duomenis, Klientas turi atlikti pilną rezervacijos apmokėjimą per UAB Paysera LT platformą (elektroniniu banko pervedimu).
4a. Klientas nukreipiamas į puslapį, kuriame galima atlikti pinigų apmokėjimą pasinaudojant sistema UAB Paysera LT. Duomenų autorizavimas prasideda susijungus su sistema UAB Paysera LT šifruoto 128 bitų protokolo pagalba. Sistemai UAB Paysera LT priėmus įmoką, Klientui automatiškai pranešama el. laišku, patvirtinančiu apmokėjimą ir rezervavimą.
5. Klientas supranta, kad internetinėje rezervavimo sistemoje įvykus gedimui/programavimo klaidoms, jei, atsižvelgiant į paslaugų sudėtį, paskelbta paslaugų kaina yra nepagrįstai maža/didelė, stovyklavietė turi teisę informuoti Klientą dėl klaidos ir reikalauti sumokėti pilną kainą, o Klientui atsisakius sumokėti pilną kainą – nutraukti sutartį/atsisakyti teikti paslaugas, nepadengiant Kliento nuostolių.

II. Apmokėjimas ir rezervavimo panaikinimas

1. Klientas sumoka nurodytą sumą elektroniniu banko pavedimu.
2. Klientas nemoka jokių išlaidų, susijusių su rezervavimo sandorio vykdymu.
3. Panaikinus rezervavimą pinigai negrąžinami.

III. Baigiamosios nuostatos

1. Klientas privalo teisingai nurodyti duomenis rezervavimo formuliare. Stovyklavietė neatsako už neteisingai pasirinktą atvykimo arba išvykimo terminą nei už klaidingus Kliento nurodytus kitus duomenis.
2. Už teisingą imamų rezervavimo pinigų aptarnavimą atsako elektroninė apmokėjimo sistema UAB Paysera LT.
3. Stovyklavietė arba rezervavimą internetu aptarnaujanti firma neatsako už sistemos nepasiekiamumą ne dėl jų kaltės ir už kitus nuo jų nepriklausančius nesklandumus.

IV. Asmens duomenys

Rezervuodamas stovyklavietes, rezervuojantysis automatiškai sutinka, kad jo asmens duomenys patektų į klientų duomenų bazę. Šie duomenys bus naudojami sklandžiai rezervavimo procedūrai įvykdyti.

Scroll to Top